БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Новини

ВАЖНО! ЗА ЧЛЕНСТВОТО В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 18.01.2017
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящето бихме искали да поканим всички онези ОРГАНИЗАЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СТАНАТ ЧЛЕНОВЕ НА НССЕИВ, да заявят своя интерес. За целта, В СРОК ДО 31 ЯНУАРИ 2017 Г., те могат да подадат информация, съдържаща: наименованието на организацията, годината на регистриране, кратка информация за дейността й. ИНФОРМАЦИЯТА ИЗПРАЩАЙТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ: *РОСИЦА ИВАНОВА - СЕКРЕТАР НА НССЕИВ тел. 02/...
316 млн. лева са договорени по ОП НОИР 18.01.2017
По Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са договорени общо 316 милиона лева с изключение на първата ос по програмата, която е за инвестиции в научната инфраструктура. Това беше съобщено днес на пресконференция на зам.-министъра на образованието и науката Красимир Киряков и Цветана Герджикова - директор на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в МОН. Програмата разполага с 1,37 милиарда лева до 2020 г., каза Герджикова. Тя обясни, че...
Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интегриране на роми 18.01.2017
Краен срок: 21 март 2017 г. В тази покана Комисията ще подкрепи дейности, които решават проблеми на поне една от следните групи в риск от дискриминация: расови или етнически малцинства, хора с увреждания, възрастни / по-младите хора, религиозните малцинства и ЛГБТИ хора. По тази покана ще бъдат финансирани дейности по: - Обучение на специалисти; - Взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добри практики, които могат да се използват в други...
Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ 18.01.2017
http://www.mh.government.bg/bg/novini/pokani-i-konkursi/pokana-km-nepravitelstveni-organizacii-za-13-01-17/ Покана към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, на територията на следната област и общини: 1. Област София-област - една неправителствена организация за работа с целева група „ромска общност“ на територията на общини: Божурище, Костинброд, Своге,...
Стажантска програма за млади роми: Мост към кариерното развитие 17.01.2017
Посолството на САЩ, в партньорство с Институт Отворено общество – София, обявява три стажантски позиции за пролетта на 2017 г. - в Консулски отдел и отделите "Протокол" и "Военно сътрудничество". Срок за кандидатстване - до 27 януари 2017 г. Подробности за позициите и изисквания за всяка от тях има в обявата на сайта на ИОО http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=727 и на сайта на посолството https://bulgaria.usembassy.gov/job_01122017.html...
ОПРЕДЕЛЕНИ СА ДАТИТЕ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 2017 Г. НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО 17.01.2017
Правителството определи дните на религиозните празници през 2017 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници. Празниците на Католическата църква у нас са 17 април – вторият ден от Великден, 29 юни...
Ethnos.bg
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени