Рома Верситас България обяви конкурс за стипендии "И аз ще успея"

Рома Верситас България обявява конкурс за стипендии "И аз ще успея" за студенти от социално уязвими общности. Стипендията се предоставя за покриване на пълната или част от семестриалните такси на студенти, в зависимост от социалното положение на кандидата.

Документи се приемат текущо през годината.

Условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на сайта на организацията - http://romaversitas.bg/?page_id=64 .

Вицепремиерът Илко Семерджиев е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Правителството определи вицепремиера по социални политики и служебен министър на здравеопазването Илко Семерджиев за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Предварителна програма на РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в Северен централен район за планиране, 22–24 февруари 2017 г., гр. Велико Търново

Цел: 

Запознаване с проекта, обсъждане на Националната ромска платформа (НРП) и интегриране на ромите; стимулиране на участието, сътрудничеството, взаимното научаване, обмен на добри практики и опит между заинтересованите страни по отношение на интегриране на ромите на местно равнище; подпомагане на диалога между местните общности и власти и съпричастността им към НРП; повишаване на капацитета на заинтересованите страни и осъзнатостта им за необходимостта от постоянен диалог; принос към по-висока чувствителност на местните политики към потребностите на ромите.

Изложбата "Изящество и красота от миналото", посветена на шитата дантела, ще представи и ръкоделия на арменски майсторки

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ открива нова временна изложба – "Изящество и красота от миналото". Това ще се случи на 1 февруари 2017 г. (сряда) от 18:00 ч. в Музея.

"Изящество и красота от миналото" е изложба, посветена на шитата дантела. Това е майсторско изпълнение на декорация, предназначена за части от традиционното облекло и вещи от бита. Най-старите са от края на XIX, а най-новите от първото десетилетие на XXI в.

Чат форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече” JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ, УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА НА НССЕИВ,

на 1 февруари/сряда/, 2017г., от 14ч. до 16ч., ще се проведе първият чат форум в рамките на проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече”. За да се включите в чата не се изисква специална регистрация, необходимо е да си изберете потребителско име /парола не се изисква/.

Повече подробности на http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=182

Електронна платформа за правата на човека