Зам.-министър Росица Димитрова: Интегрираните социални, здравни и образователни услуги са най-добрият модел за подкрепа на децата и семействата

Интегрираните социални, здравни и образователни услуги са най-добрият модел за подкрепа на децата и семействата. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на семинар на тема "Доста път до детската градина", организиран от "Тръст за социална алтернатива". Като успешен пример в тази сфера тя посочи Проектът за социално включване, финансиран от Световната банка.

Зам.-министър Петрова: Развитието на младежите в България е сред приоритетите на МТСП

Зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова се срещна с представители от българския Национален младежки форум както и с младежи от сходни организации от седем различни държави – Македония, Румъния, Турция, Гърция, Бразилия, Коста Рика, ЮАР. На срещата бях обсъдени предизвикателствата пред социалното предприемачество. Младежите работят по проект „Гмурни се в социалното предприемачество“ и представиха основните дейности и цели при реализирането му. 

Министерският съвет одобри Административния мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

ПРИЕТ Е ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

14 Юни 2017

Правителството прие Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Мониторинговият доклад отчита напредъка за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие през миналата година. Докладът отразява успешните практики и оставащите все още нерешени въпроси и предизвикателства пред нашето общество.

Обявена е обществена поръчка с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа”

Обявена е обществена поръчка с предмет: „Разработване, тестване, внедряване на софтуерна платформа, чрез която да функционира система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - „СИСТЕМАТА“, обучаване за работа със СИСТЕМАТА“по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

Електронна платформа за правата на човека