Вицепремиерът Илко Семерджиев е определен за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Правителството определи вицепремиера по социални политики и служебен министър на здравеопазването Илко Семерджиев за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Предварителна програма на РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в Северен централен район за планиране, 22–24 февруари 2017 г., гр. Велико Търново

Цел: 

Запознаване с проекта, обсъждане на Националната ромска платформа (НРП) и интегриране на ромите; стимулиране на участието, сътрудничеството, взаимното научаване, обмен на добри практики и опит между заинтересованите страни по отношение на интегриране на ромите на местно равнище; подпомагане на диалога между местните общности и власти и съпричастността им към НРП; повишаване на капацитета на заинтересованите страни и осъзнатостта им за необходимостта от постоянен диалог; принос към по-висока чувствителност на местните политики към потребностите на ромите.

Изложбата "Изящество и красота от миналото", посветена на шитата дантела, ще представи и ръкоделия на арменски майсторки

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ открива нова временна изложба – "Изящество и красота от миналото". Това ще се случи на 1 февруари 2017 г. (сряда) от 18:00 ч. в Музея.

"Изящество и красота от миналото" е изложба, посветена на шитата дантела. Това е майсторско изпълнение на декорация, предназначена за части от традиционното облекло и вещи от бита. Най-старите са от края на XIX, а най-новите от първото десетилетие на XXI в.

Чат форум по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече” JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ, УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА НА НССЕИВ,

на 1 февруари/сряда/, 2017г., от 14ч. до 16ч., ще се проведе първият чат форум в рамките на проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече”. За да се включите в чата не се изисква специална регистрация, необходимо е да си изберете потребителско име /парола не се изисква/.

Повече подробности на http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=182

27 януари - Международен възпоменателен ден на жертвите на Холокоста

27 януари 2017 г. ще отбележи 72 години от деня на освобождаването на Аушвиц-Биркенау, мястото, в което са избити милиони невинни хора и за което едва ли могат да се намерят думи, с които да бъде предаден ужасът и да бъде разбрана степента на извършеното престъпление не само срещу евреите, но и срещу цялото човечество. Не можем да осъзнаем мащабите на този антихуманен акт, който няма аналог в световната история, но можем и трябва да помним уроците, да отдадем дължимото на оцелелите, защото те са пазителите на паметта за Холокоста, която трябва да предадат на днешните и бъдещи поколения.

Електронна платформа за правата на човека