Секретарят на НССЕИВ участва в Национална кръгла маса организирана от Асоциация „Интегро“ в рамките на международен проект за противодействие на антиромската дискриминация, с фокус върху речта на омразата към ромите в онлайн пространството (PECAO)

В Кръглата маса взеха участие 30 участника, сред които председателят на Комисията за защита от дискриминация, представители  на академичната общност, граждански организации, членове на Национална коалиция „ИНТЕЛЕКТ“, Постоянната ромска конференция, Националната мрежа на здравните медиатори и други.

Проведе се онлайн среща с организации, представили становища по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

На 19 януари 2021 г., по инициатива на Секретариата на НССЕИВ/Националната контактна точка по изпълнение на Националната ромска стратегия, се проведе информативна онлайн среща с организации, представили становища, на Портала за обществени консултации, по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г.

Участниците бяха информирани за начина на изготвяне на проекта на стратегическата рамка, и за сроковете, в които следва да бъдат приета Стратегията и стартирано изготвянето на Националния план за действие по нея.

Срокът за провеждане на обществените консултации по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 * се удължава до 31.01.2021 г.

Предвид постъпило до председателя на НССЕИВ  предложение от група неправителствени организации и сдружения за удължаване на срока за провеждане на консултациите  по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 *, предвид сериозния обществен интерес и с оглед осигуряване на достатъчно широко обществено консултиране на процеса,

Ромите честват Василица! Честит празник!

BAHTALO BANGO VASILI, BAHTALO NEVO BRESH!

По повод ромската Нова година поздравяваме всички наши колеги и приятели от ромската общност и им пожелаваме здраве, успехи, благополучие и късмет!

Електронна платформа за правата на човека