Правилник за устройството и дейността на НССЕИВ

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет