Доклад на Агенцията за основните права за ситуацията на ромите в единадесет държави членки от 23 май 2012 г.