Рамкова конвенция за защита на националните малцинства

Документ Размер
Закон за ратифициране на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, Обн., ДВ, бр. 18 от 26.02.1999 г. 7.42 KB
Рамкова конвенция за защита на националните малцинства - текст 80.21 KB
Обяснителен доклад към Рамковата конвенция за защита на националните малцинства - текст 109.5 KB
Първи доклад на Република България съгласно чл. 25, ал. 1 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства 2 MB
Втори доклад на Република България съгласно чл. 25, ал. 1 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства 346.76 KB
Трети доклад на Република България съгласно чл. 25, ал. 1 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства 16.59 MB
Четвърти доклад на Република България съгласно чл. 25, ал. 1 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства 312.12 KB
Становище на Консултативния комитет по РКЗНМ за България (прието на 27 май 2004 г.)-неофициален превод 234 KB
Становище на Консултативния комитет по РКЗНМ за България (прието на 18 март 2010 г.) 800.38 KB
Становище на Консултативния комитет по РКЗНМ за България (прието на 18 март 2010 г.) - основни заключения - неофициален превод 64 KB
Резолюция CM / ResCMN (2006)3 относно прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства в България 38.5 KB
Резолюция CM/ResCMN(2006)3 относно прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства в България-неоф. прев 40.5 KB
Резолюция CM / ResCMN, (2012 г.) 2 относно прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства от България 78.19 KB
Резолюция CM/ResCMN(2012 г.)2 относно прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства от България-неоф.п 46.5 KB
Резолюция CM/ResCMN(2018 г.)2 относно прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства от България 75.67 KB
Коментар на Българското правителство по Становището на Консултативния комитет по РКЗНМ за България, прието на 27 май 2004 г. 315.03 KB

Коментар на Българското правителство по Становището на Консултативния комитет по РКЗНМ за България, прието на 18 март 2010 г.

90.61 KB

Представяне на България в четвъртия цикъл по изпълнението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства

401 KB