Мониторингов доклад за 2011 г.

за изпълнение на Националния план за действие по инициативата "Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г."
Прикачен файл Size
Мониторингов доклад за 2011 г. 596 KB