Министерският съвет прие Мониторинговия доклад за 2010 г.

за изпълнение на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”

На днешното си заседание правителството прие, внесения от министъра на труда и социалната политика, Мониторингов доклад за 2010 г. за изпълнение на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.".

Пълният текст на доклада, който ни бе предоставен от Министерството на труда и социалната политика, може да  прочетете тук: