Удължава се срокът за подаване на документи за участие в "Мост към бизнеса

Продължава конкурсът на Програма „Мост към бизнеса“

Десет дни остават до края на конкурса, организиран от Програма „Мост към бизнеса“. Нейната основна цел е да подпомогне достъпа до пазара на труда в частния сектор на млади роми на позиции за преимуществено интелектуален и квалифициран труд. Инициативата цели да обхване минимум 150 младежи от различни области на страната, на които да предостави интегрирана и персонализирана услуга, включваща кариерно ориентиране, контакт с водещи работодатели, различни видове обучения в зависимост от нуждите, както и наставничество след наемането на работа.

Допустими кандидати в Програмата са роми на възраст между 18 и 35 години, които притежават диплома за завършено средно образование и/или висше образование.

ВАЖНОСледвайки рамката на Европейския съюз за национални ромски стратегии и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (приета на 01/03/2012 с решение на НС), Програмата използва наименованието „роми“ като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Крайният срок за подаване на необходимите документи е 15 юли 2017 г., в 17:00 ч.

Кандидатства се он-лайн, чрез попълване на формуляр на сайта на програмата.

Повече за условията на конкурса, както и за Насоките за кандидатстване можете да намерите на страницата на Програмата: http://bridgetobusiness.eu/

Проект "Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария" VS/2016/0236 се изпълнява от Фондация Институт „Отворено общество“ – София в партньорство с Фондация „Автономия“ (Унгария) и Централноевропейски университет (Унгария). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) 2014-2020 г.

Източник: Фондация Институт "Отворено общество" - София