На 27 януари се отбелязва Международния възпоменателен ден на Холокоста

Денят е обявен официално с резолюция на Общото събрание на ООН от 1 ноември 2005 г. Резолюцията призовава всеки член на организацията да почита паметта на жертвите на Холокоста и окуражава развитието на образователни програми за историята, за да се предотвратят бъдещи прояви на геноцид.

Датата 27 януари 1945 г. е избрана в памет на жертвите на концлагера Аушвиц. На този ден са освободени малцината оцелели от депортираните там няколко милиона души от цяла Европа.

Актът по спасяването на българските евреи по време на Втората световна война е исторически пример за толерантността и уважението към човека, независимо от неговата религиозна или етническа принадлежност, които дълбоко са залегнали в нашия народ.

Решителността на държавата и обществото в борбата с антисемитизма, езика на омразата, расизма и ксенофобията, както и насърчаването на изучаването и възпоменанието на Холокоста, отредиха заслужено място на България сред пълноправните членове на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ).