Структура

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

Председател на НССЕИВ е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

Съветът има двама заместник-председатели: един – представител на правителството и един – представител на юридическите лица с нестопанска цел, които са членове на Съвета.

Членове на НССЕИВ са заместник-министри, ръководители на агенции и ведомства, представител на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет, представители на: Българската академия на науките, Националното сдружение на общините в Република България, юридически лица с нестопанска цел.

Административно НССЕИВ се обслужва от Секретариат на НССЕИВ, който е звено в администрацията на Министерския съвет.

В мандата на настоящото правителство:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НССЕИВ: ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

С Решение № 765 на Министерския съвет от 25.10.2018 г. председателството на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС се поема от вицепремиера Томислав Дончев.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ 

Има магистърска степен по философия във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ . Завършва и втора специалност – журналистика. По късно, през 2006г. , получава и втора магистърска степен по стопанско управление от същия университет. През 1998 г. Томислав Дончев специализира политически науки в Международното лятно училище по политически науки и международни отношения в Полша. През 2001 г. специализира “Подпомагане на високотехнологични малки и средни предприятия и научно-развойни стартиращи фирми” в Института в Негев, Израел. През 2005г. завършва курс по бизнес менторинг в Академията по бизнес менторинг в Оксфорд, Великобритания.

В периода 1995-2000 г. работи като доброволец, член на ръководството и служител в различни неправителствени организации от сферата на образованието и науката; бил е сътрудник и на агенция за социологически изследвания;

 

През 1997-1999 г. работи като учител в Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в град Велико Търново, където преподава психология, логика, етика, философия.

През 1999-2000 г. е редактор в Радио Габрово.

През 2000-2004 г. е изпълнителен директор на организацията Високотехнологичен бизнес инкубатор Габрово, а през 2004-2007 работи като програмен директор в Институт „Отворено общество“.

През 2007 г. е избран за кмет на Габрово. Основен приоритет в работата му като кмет е привличането на външно финансиране и разработването на качествени проектни предложения, с които Община Габрово се утвърждава като един от най-успешните бенефициенти в България по отношение управление на проекти с европейско финансиране във всички сфери на социално-икономическия живот. Само за две години са подготвени 21 проектни предложения, от които 19 са получили финансиране.

През март 2010 г. става министър по управление на средствата от Европейския съюз в правителството на Бойко Борисов.

В периода май 2013 – май 2014 г. е народен представител от ГЕРБ в 42-то Народно събрание.

В периода май – ноември 2014 г. е член на Европейския парламент от групата на ЕНП/ГЕРБ.

Избран за заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика на 7 ноември 2014 г. от 43-ото Народно събрание.

Избран за народен представител от ПП ГЕРБ в 44-ото Народно събрание.

Избран за заместник министър-председател на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НССЕИВ:

 

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ 

Със Заповед № КВ-327/17.12.2018 г. на министър-председателя за заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет е определен Георги Кръстев - съветник към политическия кабинет на министър-председателя.

 

МАКСИМ БЕНВЕНИСТИ

Със Заповед № В-58/17.04.2019 г. на министър-председателя за заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет е определен г-н Максим Бенвенисти  – член на Изпълнителното бюро на  Организацията на евреите в България „Шалом“ и председател на фондация „ЦЕДАКА-Шалом“. 

Г-н Бенвенисти е излъчен за заместник-председател от неправителствените организации, членове на НССЕИВ.

 

МАКСИМ ИСАКОВ БЕНВЕНИСТИ

Роден 21.10.1953 г. в София

Образование:

1971  завършва средно образование в 33 гимназия, София;

1979  завършва висше образование във ВМЕИ „Ленин” /сега Технически Университет /ТУ/ – София, специалност „Изчислителна техника”;

1986 защитава  дисертация на тема  „Управление на Радиоелектронното производство” и ВАК му присъжда научната степен „кандидат на техническите науки” /сега научна степен „доктор”/.

Научно-изследователска дейност:

1981 – 1992    23 публикации в научна област  „Управление на високотехнологични производства и на иновационните процеси в индустрията”; 2001 до сега   статии и доклади по история на българските евреи; спасяването на българските евреи; история на ционизма в България;  развитието на еврейската общност в България.

Статиите са публикувани във  в-к „Еврейски вести”, списание „Ла Естрея” /историко-литературно издание на ОЕБ „Шалом”/ и др. Докладите са представени пред форуми на Американския еврейски комитет  /Вашингтон/,  Борда на Американ Джойнт  /Ню Йорк/, Европейския еврейски  конгрес /Брюксел/, Борда на световната ционистическа организация /Йерусалим/.

2016 до сега   ръководи изследователска група на ОЕБ „Шалом” за подбор и аргументиране на предложения до Института „Яд Вашем” в Израел за обявяване на българи за „праведници на народите”.

2017 до сега   преподавател в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

Кариерно развитие:

1979 – 1992    Специалист в Научно-изследователския сектор на ТУ – София;

                        Директор на Научно-изследователския сектор на ТУ – София;

                        Главен секретар на ТУ – София;

1986 – 1992    Научен сътрудник I степен в катедра, Стопански факултет на ТУ – София;

1992 до сега   Изпълнителен директор и акционер във фирма за системи за сигурност.

Обществена дейност  в  еврейски организации:

1975– 1979     Доброволен сътрудник към историческото издание „Годишник” на

Културно-просветната организация на евреите в НРБ;

2001 до сега   Член на Изпълнителното бюро на ОЕБ  „ШАЛОМ”;

2005 -2014     Член на Борда на Европейския съвет на еврейските общности;

2007 -2016     Председател на ОЕБ „ШАЛОМ”;

2016 до сега   Председател на фондацията на оцелелите от холокоста „ЦЕДАКА – ШАЛОМ”;

2008 до 2016 Член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет на РБългария;

2008 до 2017  Представител на българската еврейска общност в Европейския еврейски конгрес със седалище Брюксел.

Награди:

2013                Медал „Пушкин” на Руската федерация;

2013                Паметен  знак „70 години от спасяване на българските евреи” на Министерския съвет на РБългария;

2014                Паметен плакет на Министерството на външните работи на Израел;

2015                Европейската награда за еврейско лидерство на Съвета на еврейските общности в Европа;

2016                Наградата „ШОФАР” на ОЕБ „ШАЛОМ”.

 

Не членува в политически партии и други организации, извън ОЕБ „Шалом”.

Женен.