Зам.-министър Росица Димитрова: Интегрираните социални, здравни и образователни услуги са най-добрият модел за подкрепа на децата и семействата

Интегрираните социални, здравни и образователни услуги са най-добрият модел за подкрепа на децата и семействата. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на семинар на тема "Доста път до детската градина", организиран от "Тръст за социална алтернатива". Като успешен пример в тази сфера тя посочи Проектът за социално включване, финансиран от Световната банка.

По проекта финансирани 66 общини за предоставяне на услуги за деца от 0 до 7 години и техните родители. Местните власти получиха средства и за инвестиции в инфраструктурата, както и обучение на доставчици на услуги и персонал в детски градини и ясли.

"Това е подходящият модел, който показва правилната посока за България в услугите за ранно детско развитие с цел превенция на изоставянето на деца и подкрепата на семейството", коментира зам.-министър Росица Димитрова. Този интегриран подход ще ни позволи да работим за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и за превенция на ранното отпадане на деца от училище.

Зам.-министър Росица Димитрова изтъкна необходимостта от промяна на университетските програми за обучение на педагози. „От обучението в университета, от теоретичната и практическата подготовка ще дойдат подготвените кадри в социалната сфера“, допълни тя.

Източник: Министерството на труда и социалната политика