Приета е Препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите-членки относно включването на историята на ромите и/или пътуващите/неуседналите общности (Roma and/or Travellers) в учебните програми и учебните материали

На 1 юли 2020 г. Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие Препоръка CM / Rec (2020) 2 на Комитета на министрите към държавите-членки, която за първи път призовава 47-те държави-членки да включат историята на ромите и/или пътуващите/неуседналите общности (Roma and/or Travellers)в учебните програми и учебните материали.

Тази препоръка, като ефективен инструмент за борба с омразата, дискриминацията и предразсъдъците, радикализацията, отричането на холокоста и ревизионизма, ще подобри разбирането, че ромите и/или пътуващите/неуседналите общности (Roma and/or Travellers) са неразделна част както от националните, така и от европейските общества, се казва в съобщението от Съвета на Европа.