2 август – Европейски възпоменателен ден на Холокоста над ромите по време на Втората световна война

С резолюция на Европейския парламент от 15 април 2015 г. 2 август е определен като възпоменателен ден на Геноцида над ромите. На този ден се почита паметта на 500-те хиляди роми, убити по време на окупацията на Европа от нацистите. Ликвидирането на така наречения „Цигански лагер“ („Zigeunerlager“) в Аушвиц-Биркенау е предвидено да започне на 16 май 1944 г.  Тогава военните части на нацистите срещат решителен отпор от ромите и са принудени да се оттеглят. На 2 срещу 3 август 1944 г. войниците идват отново и убиват в газовите камери близо 3000 роми – мъже, жени и деца - от „Циганския лагер“, където по време на Втората световна война загиват близо 19 300 роми.

В памет на тези трагични събития, в Република Полша, в градовете Краков и Освиенцим и бившите концлагери Аушвиц и Биркенау, се провеждат международни възпоменателни прояви. В тях, с подкрепата на НССЕИВ и неговия секретариат, участват и български делегации с представители на институции и граждански организации. 

Тази година, поради кризата COVID-19 и свързаните с нея различни рискове и ограничения, от Съвета на Европа, който е от основните организатори на международни възпоменателни чествания е решено физическата среща да бъде заменена с онлайн видео изявление на генералния секретар на Съвета на Европа.