Мюсюлманите в България днес празнуват Курбан байрам

Курбан Байрам е вторият голям празник за мюсюлманите след Рамазан. Свързва се със силата на вярата и се отбелязва в памет на жертвоприношението на пророка Ибрахим.

Който има възможност, коли животно и раздава част от месото на бедните. Това символизира смирение, покаяние и опрощение. Затова и наричат Курбан байрам празник на милосърдието и прошката, тъй като основната му цел е да сближи общността на хората, изповядващи исляма.

Празникът продължава четири дни, като акцентът е поставен на първия ден, когато мъжете се събират на празнична молитва.

Курбанът се разделя на три части. Първата се оставя за семейството, с втората част се гощават гостите, а в третата част се раздава на бедните и нуждаещите се. Освен това, по време на Курбан байрам по-младите посещават по-възрастните, с което показват своето уважение към тях. А по-възрастните показват състрадателност към младите.