Международният алианс за възпоменание на Холокоста прие работното определение за антиджипсизъм / анти-ромска дискриминация

На 8.10.2020 г. бе приета правно необвързваща работна дефиниция за антиджипсизъм / анти-ромска дискриминация

Новоприетата работна дефиниция на Международния алианс за възпоменание на холокоста за антиджипсизъм / анти-ромската дискриминация е полезен инструмент, който може да помогне за повишаване на осведомеността по този въпрос.

Повече информация на : IHRA2020Roma https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antigypsyism-anti-roma-discrimination

 

Секретариатът на НССЕИВ предлага превод на български език на работната дефиниция за антиджипсизъм, приета на 8.10.2020 г. от МАВХ - вижте в приложения файл.

 

 

 

Прикачен файл Размер
Работна дефиниция за антиджипсизъм 16.4 KB