27 януари е Международният възпоменателен ден в памет на жертвите на Холокоста

Международният ден за възпоменание на жертвите на Холокоста е обявен на 1 ноември 2005 година, с резолюция на Общото събрание на ООН. 27 януари е датата, на която през 1945 са освободени оживелите от концлагера Аушвиц- Биркенау (Освиенцим). Резолюцията призовава всички страни-членки на ООН да почитат паметта на жертвите на Холокоста и окуражава развитието на образователни програми за историята, за да се предотвратят бъдещи прояви на геноцид.

Правителства и експерти  от различни държави, сред които и България,  са обединени в Международния алианс за възпоменание на Холокоста (International Holocaust Remembrance Alliance). Днес мрежата на IHRA обхваща над 40 държави, както и ключови международни партньорски организации, включва представители на водещи световни институции, които са се специализирали в преподаването, изследването и почитането на жертвите на Холокоста. Цел на организацията е да осигури политическа и обществена подкрепа за укрепване и насърчаване на образованието, възпоменанието и изследването на Холокоста на национално и международно равнище. Експертите препоръчват преподавателите и обучаващите се  да бъдат насърчавани и стимулирани да разсъждават върху моралните, политическите и социалните въпроси, които Холокостът е повдигал, и върху тяхната релевантност днес. От 2019 до 2023 г. IHRA съсредоточава усилията си върху съхраняване на историческите факти и противодействие срещу тяхното изопачаване.