Секретарят на НССЕИВ участва в среща на Националната ромска младежка платформа

На 29 януари 2021 г., в рамките на среща на Националната ромска младежка платформа, организирана от Roma Youth Voices в сътрудничество с Arete Youth Foundation – България, Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и Постоянната Ромска Конференция, секретарят на НССЕИВ представи проекта на Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030), етапите на общественото консултиране на документа до момента, както и насоки за разработването на Плана за действие. В рамките на 90 минути 73 младежи задаваха въпроси относно проекта на Стратегия и План за действие.