Националното бюро за правна помощ набира общностни медиатори по проект за подобряване на достъпа до правосъдие на уязвимите социални групи

Националното бюро за правна помощ публикува второ обявление (https://mjs.bg/…/index/e7b35776-bccf-4b16-9f43-e61c50aa599e) за избор на ромски (общностни) медиатори за областите Варна и Стара Загора в изпълнение на проект „Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност“, който се финансира по програма „Правосъдие“ от Норвежки финансов механизъм 2014-2021.

Кампанията предвижда избор на един експерт за всяка от изброените области, който да съдейства между мобилните адвокати и уязвимите социални групи там в процеса по предоставяне на първична правна помощ и повишаване на информираността по отношение на защита на правата им.

Изискванията към кандидатите са публикувани на сайта на Бюрото за правна помощ:

https://mjs.bg/…/index/e7b35776-bccf-4b16-9f43-e61c50aa599e .

Срокът за подаване на документи е до 17 часа на 12.02.2021 г.