Проектът на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е публикуван в Портал за обществени консултации на Министерския съвет

Дата на откриване: 29.03.2021 г.
Дата на приключване: 12.04.2021 г.

В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Томислав Дончев, Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Работната група имаше за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 г.

Настоящият проект се публикува за обществено обсъждане с оглед постъпилите съществени предложения от членове на работната група.

Срокът за обществени консултации по този проект е 14 дни – до 12.04.2021 г.

Текстът на проекта е достъпен на https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5986