Председателят на НССЕИВ поздрави студентите и преподавателите в Обучителната програма за здравни медиатори за 2017 година

За шеста година стартира обучението за здравни медиатори, което се провежда във Факултета по обществено здраве към МУ-София. В България мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 45 души ще бъдат обучени от преподаватели във Факултета по обществено здраве към МУ-София, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор. Разширява се броят на общините, които се включват със свои представители в обучението.

От името на  вицепремиера по социални политики и министър на здравеопазването, председател на НССЕИВ д-р Илко Семерджиев, поздравителен адрес поднесе секретарят на НССЕИВ.  Специално бе отбелязано доброто партньорство на държавата с Националната мрежа на здравните медиатори  за утвърждаването на професията, както и ролята на здвравните медиатори за повишаване на здравната култура сред уязвимите общности и за преодоляването на културни бариери и стереотипи, които се срещат в обществото.