Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интегриране на роми

Краен срок: 21 март 2017 г.

В тази покана Комисията ще подкрепи дейности, които решават проблеми на поне една от следните групи в риск от дискриминация: расови или етнически малцинства, хора с увреждания, възрастни / по-младите хора, религиозните малцинства и ЛГБТИ хора.

По тази покана ще бъдат финансирани дейности по:

- Обучение на специалисти;

- Взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество, включително идентифициране на най-добри практики, които могат да се използват в други страни-участнички;

- Разпространение и дейности по повишаване на осведомеността (включително на местно равнище), като семинари, конференции, кампании или дейности в социалните медии и пресата.

Пълна информация на: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2016.html

Източник: ФРМС Електронен седмичник Е-Седмичник 02/2017