Доклади

Министерският съвет одобри Административния мониторингов доклад за 2014 г.

за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

ОДОБРЕН Е ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕЗ 2014 Г. НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

07 Май 2015

Кабинетът одобри административен мониторингов доклад за 2014 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020). Документът ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание.

Информация на Република България за напредъка през 2012-2013 г.

по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Информацията за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите бе подготвена по образец, предоставен от Европейската комисия на държавите членки на Европейския съюз.

Текстът съдържа информациите, които отговорните институции, областните и общинските администрации подготвиха, а Секретариатът на НССЕИВ - обобщи.

Информацията е обсъдена в НССЕИВ и изпратена на ЕК през втората половина на м. ноември 2013 г.

Министерският съвет прие Мониторинговия доклад за 2010 г.

за изпълнение на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”

На днешното си заседание правителството прие, внесения от министъра на труда и социалната политика, Мониторингов доклад за 2010 г. за изпълнение на Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.".

Пълният текст на доклада, който ни бе предоставен от Министерството на труда и социалната политика, може да  прочетете тук: