Новини

ДНЕС Е МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА РОМИТЕ

50 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН РОМСКИ КОНГРЕС

На този ден, през 1971 г., в Лондон, е свикан Първият международен ромски конгрес.

Тази първа значима международна среща на представители на ромския етнос дава тласък на развитието на международното ромско движение. Под мотото "Опре рома!" конгресът заявява стремежа за социална справедливост и равенство, утвърждава термините „ром“ и „ромски“ като официални наименования, приема химна и знамето на ромите.

Секретариатът на НССЕИВ започна изпълнението на Проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, Национална Ромска Платформа

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

Секретариатът на НССЕИВ чрез администрацията на Министерския съвет започна от април 2021г. изпълнението на проект с наименование „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 — TEAM3 — REC-AG-2020 / REC-RDIS-NRCP-AG-2020.

 Проектът продължава инициативата на Националната контактна точка за осигуряване на платформа за диалог и сътрудничество на заинтересованите страни по изпълнението на стратегическата рамка за равенство, приобщаване и участие на ромите до 2030 г.

Проектът на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е публикуван в Портал за обществени консултации на Министерския съвет

Дата на откриване: 29.03.2021 г.
Дата на приключване: 12.04.2021 г.

В изпълнение на заповед Р-32 от 5.03.2021 г. на заместник-председателя и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси Томислав Дончев, Междуведомствена експертна работна група с участието на представители на институции и граждански организации подготви проект на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Работната група имаше за основа на своята дейност вариант на стратегията, с отразени бележки, от обществените консултации към 31 януари 2021 г.

Секретариатът на НССЕИВ завърши изпълнението на проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“.

Секретариатът на НССЕИВ завърши изпълнението на проект „T.E.A.M.2 – Заедно постигаме повече“. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) чрез администрацията на Министерския съвет.

Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно равенството, приобщаването и участието на ромите

Съветът на Европейския съюз прие препоръка относно равенството, приобщаването и участието на ромите, като засили ангажимента на държавите членки за ефективна борба с дискриминацията срещу ромите и за насърчаване на приобщаването им в ключовите области на образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване.

Тя заменя Препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки. Настоящата препоръка се основава на досегашния опит и в нея се преразглеждат досегашните мерки, като се разширява бъдещият им обхват.

Информация за подкрепа на дейности на ЮЛНЦ

Във връзка със Заповед РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и последващи документи, касаещи противоепидемичната обстановка, информираме кандидатите за подкрепа на дейности - юридически лица с нестопанска цел, че предложения няма да се разглеждат.

10 МАРТ ДЕНЯТ НА СПАСЕНИЕТО - 78 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

На 10 март се навършват 78 години от спасяването на българските евреи. На тази дата се покланяме пред героизма и доблестта на българския народ защитил своите еврейски сънародници. На тази дата почитаме паметта на невинните жертви на Холокоста, и изразяваме скръбта си за тези 11 343 евреи от Вардарска Македония и Беломорска Тракия, които не бяха защитени и загинаха в нацистките лаг

Работна група за подготовка на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 (Стратегията) и изготвяне на Националния план за действие (2021-2030 г.) към нея

Публикувано на: вторник, 23.02.2021 г.
Валидно до: неделя, 28.02.2021 г.

Във връзка с подготовката на проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030) и изготвянето на Националния план за действие (2021-2030 г.) към Стратегията предстои сформиране на работна група.

Секретариатът на НССЕИВ кани юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за ЮЛНЦ за включване в състава на работната група. 

В работната група участват още представители на министерства, институции, агенции, ЦОИДУЕМ.

Работната група следва: