Новини

Предложения за начини на граждански мониторинг върху изпълнението на Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

Във връзка с продължаващия консултативен процес приканваме представителите на гражданските организации да предложат идеи за начини на граждански мониторинг, който да бъде вписан в стратегията.

Ежегодно Европейската комисия изготвя доклади за всяка държава-членка въз основа на подадена информация от националните контактни точки. Паралелно с това се представят и доклади, изготвени от гражданското общество (shadow reports), които стават също част от докладите за държавите-членки.

Бургас е почетен като спасителна врата за 16 000 евреи към обетованата земя

Паметна плоча от наследниците на първите емигранти към Израел е поставена на пристанището

Center ALEFНа входа на Морска гара – Бургас, до единствената съхранена автентична сграда от изграждането на бургаското пристанище преди 120 години – кулата на фаропазача, възпоменателна плоча допълва историята на спасяването на българските евреи.

Позиция на секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет по повод на смъртта на дете на тротоара на бул. „Академик Иван Евстатиев Гешов“ в София

Трагедията, която се случи преди дни, когато шестнадесетгодишно момче, стъпвайки на шахта, загина, покосено от токов удар, разтърси обществото. Заради все още неизяснени причини и виновници е погубен животът на един млад човек, който няма никаква вина за това.

За съжаление редом със съчувствието и покрусата от нелепата смърт, поле и трибуна в медийни публикации и в социалните мрежи намериха и безчувствени и цинични внушения, които наблягат на етническата принадлежност на починалото момче.

КОНСУЛТАТИВНИЯТ ПРОЦЕС ПО ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021-2030) ПРОДЪЛЖАВА

Във връзка с проявената обществена активност към проекта на Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.),  консултативният процес  продължава.

Всички заинтересовани лица и организации могат да изпращат своите конкретни конструктивни предложения до 4 март 2021 г. на следните 

Секретарят на НССЕИВ участва в среща на Националната ромска младежка платформа

На 29 януари 2021 г., в рамките на среща на Националната ромска младежка платформа, организирана от Roma Youth Voices в сътрудничество с Arete Youth Foundation – България, Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе и Постоянната Ромска Конференция, секретарят на НССЕИВ представи проекта на Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите (2021-2030), етапите на общественото консултиране на документа до момента

27 януари е Международният възпоменателен ден в памет на жертвите на Холокоста

Международният ден за възпоменание на жертвите на Холокоста е обявен на 1 ноември 2005 година, с резолюция на Общото събрание на ООН. 27 януари е датата, на която през 1945 са освободени оживелите от концлагера Аушвиц- Биркенау (Освиенцим). Резолюцията призовава всички страни-членки на ООН да почитат паметта на жертвите на Холокоста и окуражава развитието на образователни програми за историята, за да се предотвратят бъдещи прояви на геноцид.

Секретарят на НССЕИВ участва в Национална кръгла маса организирана от Асоциация „Интегро“ в рамките на международен проект за противодействие на антиромската дискриминация, с фокус върху речта на омразата към ромите в онлайн пространството (PECAO)

В Кръглата маса взеха участие 30 участника, сред които председателят на Комисията за защита от дискриминация, представители  на академичната общност, граждански организации, членове на Национална коалиция „ИНТЕЛЕКТ“, Постоянната ромска конференция, Националната мрежа на здравните медиатори и други.

Проведе се онлайн среща с организации, представили становища по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

На 19 януари 2021 г., по инициатива на Секретариата на НССЕИВ/Националната контактна точка по изпълнение на Националната ромска стратегия, се проведе информативна онлайн среща с организации, представили становища, на Портала за обществени консултации, по проекта на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г.

Участниците бяха информирани за начина на изготвяне на проекта на стратегическата рамка, и за сроковете, в които следва да бъдат приета Стратегията и стартирано изготвянето на Националния план за действие по нея.

Срокът за провеждане на обществените консултации по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 * се удължава до 31.01.2021 г.

Предвид постъпило до председателя на НССЕИВ  предложение от група неправителствени организации и сдружения за удължаване на срока за провеждане на консултациите  по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 *, предвид сериозния обществен интерес и с оглед осигуряване на достатъчно широко обществено консултиране на процеса,