ЦМЕДТ „Амалипе“ съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“ за ученици в гимназиална степен за учебната 2017-2018 г.

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.  Една от партньорските организации е ЦМЕДТ "Амалипе".

Зам.-министър Росица Димитрова: Интегрираните социални, здравни и образователни услуги са най-добрият модел за подкрепа на децата и семействата

Интегрираните социални, здравни и образователни услуги са най-добрият модел за подкрепа на децата и семействата. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на семинар на тема "Доста път до детската градина", организиран от "Тръст за социална алтернатива". Като успешен пример в тази сфера тя посочи Проектът за социално включване, финансиран от Световната банка.

Зам.-министър Петрова: Развитието на младежите в България е сред приоритетите на МТСП

Зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова се срещна с представители от българския Национален младежки форум както и с младежи от сходни организации от седем различни държави – Македония, Румъния, Турция, Гърция, Бразилия, Коста Рика, ЮАР. На срещата бях обсъдени предизвикателствата пред социалното предприемачество. Младежите работят по проект „Гмурни се в социалното предприемачество“ и представиха основните дейности и цели при реализирането му. 

Министерският съвет одобри Административния мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)

ПРИЕТ Е ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

14 Юни 2017

Правителството прие Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Мониторинговият доклад отчита напредъка за 2016 г. по изпълнението на Националната стратегия, както и на общинските планове за действие през миналата година. Докладът отразява успешните практики и оставащите все още нерешени въпроси и предизвикателства пред нашето общество.

Електронна платформа за правата на човека