Официално откриване на програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана със средствата на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

На 24 октомври 2018 г. Министерството на образованието и науката стартира Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана със средствата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програмен оператор на Програмата е Министерството на образованието и науката, чрез дирекция „Външни европейски програми“.

Сред поканените на форума са представители на държавите-донори, институции, местни власти, Съвета на Европа, неправителствени организации. Секретарят на НССЕИВ и ръководител на Националната контактна точка по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите участва в срещата.

На участниците се представят резултатите от изминалия период и условията за кандидатстване с проекти по стартиралата програма. До края на годината предстои да стартират двете основни покани за набиране на проекти:

  1. Подкрепа на ранното детско образование и грижи и
  2. Изграждане на младежки центрове. 

Акцент на  събитието е и срещата за създаване на партньорства между общини/организации от страните-донори (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и българските местни власти и организации, които имат интерес към изпълнението на съвместни проекти.