Правила за оценката на постъпилите предложения на юридически лица с нестопанска цел за подкрепа на дейности

Правила за оценката на постъпилите предложения на юридически лица с нестопанска цел за подкрепа на дейности, включени в Индикативния план за дейности, допустими за финансиране, свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие към нея и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ (Индикативния план)

 

Срокът за подаване на документацията за подкрепа на дейности е не по-късно от 30 дни преди датата на събитието.

Прикачен файл Size
PRAVILA_SIGNED.pdf 2.11 MB