15 ноември 2018 г. е последният срок за получаване на предложения от ЮЛНЦ за подкрепа на дейности за 2018 г.

С настоящото информираме всички потенциални кандидати за подкрепа на дейности - юридически лица с нестопанска цел – че 15.11.2018 г., четвъртък, е последният срок за получаване на предложения за подкрепа от Секретариата на НССЕИВ.

Срокът е съобразен с Правилата за оценката на постъпилите предложения на юридически лица с нестопанска цел за подкрепа на дейности, съгласно които срокът за подаване на документацията за подкрепа на дейности е не по-късно от 30 дни преди датата на събитието.

С най-голямо уважение Ви уведомяваме, че постъпили след 15.11.2018 г. предложения няма да бъдат разглеждани.

С пожелание за ползотворно сътрудничество,

Секретариат на НССЕИВ