България е приета за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста

Новината бе съобщена от Министерството на външните работи

https://www.mfa.bg/bg/news/19959

Днес България бе приета за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ), на пленарната сесия на Организацията, която се провежда от 27 до 29 ноември във Ферара, Италия.

С решението днес България официално става 32-ата страна -членка на Алианса. На пленарната сесия в Италия българската делегация, ръководена от посланик Пламен Бончев, успешно представи и защити кандидатурата ни пред пълноправните страни-членки на МАВХ. България бе оценявана от Израел, Австрия и Белгия.

В края на юни 2017 г. МАВХ взе решение с пълен консенсус да предостави на България статут на страна-лиазон. Подобна процедура бе първата в историята на организацията от 2009г. Днешният успех е резултат от последователните усилия на Министерството на външните работи и българската делегация към МАВХ, която в рамките само на две години успя да извоюва пълноправно членство, преминавайки последователно през статут на страна-наблюдател и страна в процес на присъединяване.

С приемането й за член в Организацията България става част от престижното семейството на страните, поели ангажимент да насърчават изучаването и възпоменанието на Холокоста, борбата с антисемитизма и езика на омразата и да отстояват принципите на Декларацията от Стокхолм от 2000 г.

Членството на България ще предостави платформа за още по-широко популяризиране в световен мащаб на акта по спасяването на българските евреи по време на Втората световна война и ще спомогне за пълноценното и обективно изследване на историята на Холокоста.

Международният алианс за възпоменание на Холокоста (International Holocaust Remembrance Alliance) е междуправителствена организация, чиято цел е да осигури политическа и обществена подкрепа за образование, възпоменание и изследвания по въпросите на Холокоста на национално и международно равнище.

***

Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет се присъединява към поздравленията за този голям успех за българската държава. Представител на Секретариата участва в Междуинституционалната работна група за присъединяването към Алианса.

 

presentation Ferrara, Italy 28.11.2018Секретарят на НССЕИВ Росица Иванова бе част от официалната делегация във Ферара, Италия и изнесе презентация на темата за Ромския геноцид – възпоменание, инициативи на държавни институции и гражданското общество и изучаването на темата за Холокоста в училище.   

Прикачен файл Размер
Presentation in English 1.67 MB