Среща на Секретариата на НССЕИВ с новата ръководителка на програма JUSTROM

Среща на Секретариата на НССЕИВ с новата ръководителка на програма JUSTROM

На 29 ноември 2018 г. в сградата на Министерския съвет се състоя среща на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/ с новата ръководителка на програма JUSTROM  г-жа Мишел Бергдол.

На срещата, от страна на програма JUSTROM, присъстваха още г-жа Диляна Гитева – координатор на проекта за България и г-жа Сандра Матю – сътрудник.

От страна на Секретариата на НССЕИВ присъстваха г-жа Даниела Николова – държавен експерт и г-н Никола Петков – главен експерт.

Участие в срещата взе и г-жа Елена Чернева – председател на Националното бюро за правна помощ.

Гостите представиха дейностите и резултатите от изпълнението на програмата. Стремежът на ръководния екип е програмата да бъде продължена още две-три години.

Г-жа  Мишел Бергдол информира участниците и за желанието на новото ръководство за издаване на онлайн наръчник за улесняване на всички, нуждаещи се от правна помощ, най-вече жените от ромски произход. Засегнаха се и много други въпроси, касаещи правната страна на процеса на интеграция на ромите в България и други европейски страни.

Снимки от срещата може да видите в  рубрика "Галерия".

 

Програма  JUSTROM е съвместна програма на Европейската комисия и Съвета на Европа за подобряване на достъпа до правосъдие на ромските жени. Програмата се изпълнява в България, Гърция, Ирландия, Италия и Румъния.