УТВЪРДЕН Е СЪСТАВЪТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

Със Заповед № Р-29 на вицепремиера Томислав Дончев, от 27.02.2019 г., е утвърден поименният състав на НССЕИВ.

Прикачен файл Size
ZAPOVED NSSEIV 2019 all.pdf 370.1 KB