Среща на Секретариата на НССЕИВ с делегация на Върховната комисия за правата на човека в Република Ирак

 

На 18 юни 2019 г., в сградата на Министерския съвет, се състоя среща на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/ с делегация на Върховната комисия за правата на човека в Република Ирак. Посещението на иракските гости у нас е по покана на Комисията за защита от дискриминация.

На срещата присъстваха Ахмед Ал Кинани– член на Иракския парламент, Комитет по правата на човека, д-р Али Акрам Ал Баяти – член на Върховната комисия за правата на човека в Ирак и ръководител на Комитета за предотвратяване на дискриминацията, Моханад Ал Зуабиди – служител в сектора за предотвратяване на дискриминацията във Върховната комисия за правата на човека в Ирак, Али Ал Жаралах – заместник-президент на Върховната комисия за правата на човека в Ирак.

Доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД и доц. д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател на КЗД придружаваха иракската делегация. С превода помага проф. дсн Нидал Табит Шабан.

Секретарят на НССЕИВ Росица Иванова приветства гостите и ги запозна с дейността на звеното, което ръководи. Подчерта дългогодишното добро взаимодействие между Секретариата на НССЕИВ и КЗД, което предстои да се развие в бъдеще.

Представителите на Република Ирак представиха накратко своя труд в посока на утвърждаване на правата на човека и демократичните принципи в страната след дългия период на война и борба с тероризма. Посочиха готовността и желанието си да се учат от опита на България в областта на толерантността, предотвратяването на дискриминацията и спазването правата на човека.

Председателят на КЗД Ана Джумалиева благодари на Секретариата на НССЕИВ за проведената среща и за доброто сътрудничество. Срещата е част от богатата програма на иракската делегация с органи, институции и организации, които работят в сферата на правата на човека.