Среща на Секретариата на НССЕИВ с делегация на местните власти от Унгария

На 12 септември 2019 г., в сградата на Министерския съвет, се състоя среща на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /НССЕИВ/ с делегация на представители на местните власти от Унгария.

Посещението на унгарските гости у нас е организирано от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

В състава на делегацията са включени кметове на общини, представители на: Министерството на вътрешните работи, Унгарската асоциация на общините, Асоциацията на унгарските села, неправителствени организации.

Темите на посещението са: Системата на общинските услуги в България; Най-добри практики на общините в сферата на социалните услуги за възрастни хора; Най-добри практики на общините в сферата на демократично участие; Най-добрите практики на общините за приобщаване на ромското население.

В центъра на срещата със Секретариата на НССЕИВ бе темата за „Институциите в помощ на ромското включване“. Г-жа Росица Иванова запозна присъстващите с институционалната рамка на интеграционната политика на централно, регионално и общинско ниво. Представи механизмите на взаимодействие и сътрудничество между тях в сферата на планирането, изпълнението, мониторинга на Националната стратегия за интегриране на ромите.

Ръководителят на делегацията, Ferenc Gyergyák, генерален секретар на Унгарската асоциация на общините, изрази задоволството на гостите от получената информация както от тази конкретна среща, така и от богатата програма през изтеклите няколко дни и отбеляза, че въпреки различията в административните системи на двете страни, се търсят ефективни подходи за разрешаване на съществуващите проблеми и предизвикателства.

На срещата участва и г-жа Яна Дочева, началник отдел „Международно сътрудничество" на НСОРБ.

Снимки от срещата може да видите в рубрика "Галерия".