Участие на членове на НССЕИВ и на служители от секретариата на НССЕИВ в семинар за изграждане на капацитет на представители на държавната администрация за насърчаване и защита на гражданските и човешките права на ромите 16-18.10.2019 г., Букурещ

 

Организация за запазване на историческата истина (AIPR) организира регионален семинар за изграждане на капацитет на представители на държавната администрация за насърчаване и защита на гражданските и човешките права от 16 до 18 октомври 2019 г. в гр. Букурещ, Румъния.

Семинарът събира участници от 11 държави от Югоизточна Европа и международен и интердисциплинарен екип от инструктори/обучители.

Семинарът ще предостави на участниците интерактивен и динамичен подход за обмен на добри практики, които да бъдат продължени и включени в работата на бъдеща неформална мрежа на страните от Средиземноморския басейн и Югоизточна Европа. Целта на мрежата е да работи за предотвратяването на различни престъпления, вкл. и жестокости. Програмата е разделена на две основни части: запознаване с историческия контекст и предизвикателствата и възможностите за разработване.

В семинара участват членове на НССЕИВ и служители от секретариата на НССЕИВ.

 Ще се проведе и среща с Националната агенция за ромите на Република Румъния,  която е Националната контактна точка на Румъния за изпълнение на ромската стратегия .