ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

НА ВСИЧКИ НАШИ КОЛЕГИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ, НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА САЙТА,

ПОЖЕЛАВАМЕ ЗДРАВЕ, УСПЕХИ, ЕНЕРГИЯ И СИЛИ ЗА ДОБРИ И СЪЗИДАТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ НАСТЪПВАЩАТА 2020 ГОДИНА!

 

СЕКРЕТАРИАТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ