Днес е Международният възпоменателен ден на жертвите на Холокоста

75 години от освобождението на нацисткия концлагер Аушвиц-Биркенау в Полша

На 1 ноември 2005 Общото събрание на ООН обявява официално в резолюция 27 януари за Международен възпоменателен ден на Холокоста.  Дата е свързана с освобождението на оцелелите в концентрационния лагер Аушвиц. Резолюцията призовава всички страни-членки на организацията да почитат паметта на жертвите на Холокоста и окуражава развитието на образователни програми за историята, за да се предотвратят бъдещи прояви на геноцид.

Правителства и експерти  от различни държави  - към момента от 34 държави  - са обединени в Международния алианс за възпоменание на Холокоста (International Holocaust Remembrance Alliance).

Международният алианс за възпоменание на Холокоста е междуправителствена организация, чиято цел е да осигури политическа и обществена подкрепа за укрепване и насърчаване на образованието, възпоменанието и изследването на Холокоста на национално и международно равнище.

България се присъедини към МАВХ през ноември 2018 г. Представител на Секретариата на НССЕИВ участва в Междуинституционалната работна група за присъединяването към Алианса а секретарят Росица Иванова бе част от официалната делегация във Ферара, Италия, където България бе приета за пълноправен член.