В А Ж Н О!!!

От 13 март насам на територията на Република България е в сила извънредно положение с цел овладяване разпространението на коронавируса сред населението.

Редица репортажи и публикации в медии относно мерки на местните власти за борба с разпространението на вируса, включително в квартали с преобладаващо малцинствено население, разпространяват мнения, че по този начин излишно се ограничават права и законни интереси на жителите на тези квартали.

Секретариатът на НССЕИВ направи проверки по тези публикации, като установи, че се прилагат единствено противоепидемичните мерки, чиято цел е опазване на живота и здравето на населението, като не се наблюдава излишно ограничаване правата на жителите на квартали с малцинствено население.