Проект Build Solid Ground на Хабитат България навлезе в най-активната си фаза

Хабитат БългарияХабитат България работи вече трета година по международния проект Build Solid Ground, финансиран по направление Development Education and Awareness Raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Проектът развива нова глобална кампания за достъп до жилище и жилищни права на международната организация Habitat for Humanity International. Целта на проекта е да бъде изградено критично разбиране и активно ангажиране на европейските граждани с глобалните цели за устойчиво развитие и в частност с SDG 11 „Устойчиви градове и общности", както и по отношение на Новия градски дневен ред, приет от Habitat III, за насърчаване на глобалното жилищно развитие и правото на достъп до земя за жилищни нужди.

Проектът навлезе в най-активната си фаза - на 04.05.2020г., в 8 европейски страни, стартира подписването на петиция за ангажиране на ЕС с преодоляване на жилищната криза. Повече подробности можете да видите на интернет страница на Хабитат България

 http://hfh.bg/bg/2020/05/05/change-the-count-stop-the-housing-crisis-home4all-petition-2/