Секретариатът на НССЕИВ завърши изпълнението на проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“

Повече информация за проекта и разработените продукти, можете да намерите в тематичната рубрика на интернет страницата на НССЕИВ.

Тази рубрика е създадена с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия.

 

header

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет.

 

Прикачен файл Размер
Проект T.E.A.M 217.61 KB