Проектът на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е публикуван за обществено обсъждане

Проектът на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 е публикуван в Портал за обществени консултации на Министерския съвет.

Периодът за обществено консултиране е 30 дни, от 10.12.2020 г. до 9.01.2021 г.

 

Текстът на проекта е достъпен на http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5708