ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

НА ВСИЧКИ НАШИ КОЛЕГИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ, НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА САЙТА,

ПОЖЕЛАВАМЕ НОВАТА 2021 ГОДИНА ДА ДОНЕСЕ ЗДРАВЕ, СПОКОЙСТВИЕ, РАДОСТ, БЛАГОДЕНСТВИЕ!

 

 СЕКРЕТАРИАТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ