В Рубрика "Документи", подсекция "Библиотека", е публикуван Доклад на БАН за оценка на интеграционните политики към ромите в България в периода 2012-2019 г.

Докладът на Института по философия и социология при БАН с автори: доц. д-р Алексей Пампоров, гл.ас. д-р Екатерина Маркова, гл.ас. д-р Габриела Йорданова е достъпен на http://www.nccedi.government.bg/bg/node/356 .