Срокът за провеждане на обществените консултации по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 * се удължава до 31.01.2021 г.

Предвид постъпило до председателя на НССЕИВ  предложение от група неправителствени организации и сдружения за удължаване на срока за провеждане на консултациите  по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 *, предвид сериозния обществен интерес и с оглед осигуряване на достатъчно широко обществено консултиране на процеса,

Срокът за провеждане на консултациите по проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030 * се удължава до 31.01.2021 г.(предишен срок – 09.01.2021г.).

Документът е публикуван и достъпен за коментари на Портала за обществени консултации,

на адрес http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5708