Съветът на Европа организира покана за участие в търг за консултантски услуги на правни асистенти за програма JUSTROM в България

Програмата JUSTROM е съвместна програма на Европейската комисия и на Съвета на Европа за достъп до правосъдие на жените роми и пътуващи в България, Гърция, Ирландия, Италия и Румъния.  Програмата JUSTROM е предназначена да подобри достъпа до правосъдие на жените роми и/или пътуващи в петте държави.

Съветът на Европа организира покана за участие в търг с цел възлагане на рамков договор за консултантски услуги в контекста на програмата JUSTROM в България. Настоящата покана е свързана конкретно с консултантски услуги, които да бъдат предоставени от доставчици на услуги, действащи в качеството на правни асистенти.

A.      ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на тръжната процедура: Консултантски услуги на правни асистенти за програма JUSTROM в България 

Проект: Съвместна програма на ЕК и на Съвета на Европа за достъп на жени роми и пътуващи до правосъдие - JUSTROM

Вид договор: Рамков договор  

Продължителност: До 31.1.2018 г.

Срок за подаване на тръжни предложения/оферти: 19.1.2017 г.

Имейл за подаване на тръжни предложения/оферти: Sandra.veloy-mateu@coe.int

Очаквана начална дата на изпълнение: 1.2.2017 г.

B. КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ В СЪВЕТА НА ЕВРОПА (ЗА НАСТОЯЩАТА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА)

Лице/ Длъжност/ Департамент: Sandra Veloy-Mateu, Асистент по проекта JUSTROM, Екип за подкрепа на Специалния представител на Генералния секретар по въпросите на ромите, Съвет на Европа (JUSTROM Project Assistant, Support Team to the SRSG for Roma Issues, Council of Europe)

Адрес: Council of Europe, Office A4.53C, 1 Quai Jacoutot 67075 Strasbourg, France

Тел. №: +33 390 21 63 53

Email: Sandra.veloy-mateu@coe.int

Факс №: +33 390 21 40 53

 

Източник: Съвет на Европа

Повече подробности в прикачения файл:

 

Прикачен файл Size
Тръжна процедура 433.66 KB