Документи на Съвета на Европа

Документи на Съвета на Европа, приети от:

Комитета на министрите (Committee of Ministers),  Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - ПАСЕ (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), Конгресът на местните и регионални власти (Congress of Local and Regional Authorities - CLRA), Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) ECRI) - може да намерите на сайта на Съвета на Европа  http://hub.coe.int/web/coe-portal/roma_reference-texts

Източник: Съвет на Европа