БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Декларация на Националния съвет за сътрудничеств по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет от 27 септември 2007 година

27.09.2007
 

Националният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет,

Вземайки предвид функциите си на консултативен и координиращ орган, който подпомага Министерския съвет в провеждането на държавната политика по етническите и демографските въпроси,

Позовавайки се на Конституцията и законите на Република България,

Ръководейки се от принципа на равнопоставеност на всички български граждани, независимо от тяхната етническа и религиозна принадлежност,

Изтъквайки усилията на цялото общество за премахване на всички форми на неравнопоставеност пред закона, в третирането и във възможностите за участие в обществения живот,

1. Приема с безпокойство зачестилите случаи на противопоставяне, придружено с насилие, при което жертви стават невинни български граждани;

2. Апелира към стриктно спазване както на правата, така и на отговорностите на българските граждани, които са залегнали в Конституцията и законите на страната;

3. Призовава всички български граждани към запазване на традиционния модел на толерантност и разбирателство, който е емблема както на българското общество, така и на целия демократичен свят;

4. Потвърждава готовността на Националния съвет да работи за недопускане на дискриминация по какъвто и да е белег и на толериране на криминални прояви и етническо противопоставяне;

5. Обръща се към представителите на медиите за етично и обективно отразяване на онези събития в обществения живот, които имат отношение към запазването на етническия мир и баланса в междуетническите отношения;

6. Отправя призив към политическите партии за отговорно и адекватно политическо поведение и риторика по отношение на етническия мир като базова ценност на българското общество.

Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени