БългарскиEnglish * Контакти * Карта на сайта * RSS

Програма ФАР

Списък на общините-бенефициенти на строително-монтажни дейности и създаване на временна заетост
30.05.2009
1_benef_municip_phare2002_urban.doc (32.5 Kb)...
Още
Списък на финансирани общини по Схема за безвъзмездна финансова помощ (грантова схема) по инвестиционни компоненти „Жилищни условия” и „Образование”, ФАР 2005
29.05.2009
benef_municip_phare_2005_GS.doc (70 Kb)...
Още
Списък на училища и детски градини - бенефициенти на ремонтни дейности по инвестиционен компонент „Образование”, Програма ФАР 2003
29.05.2009
benef_works_phare_2003.doc (36.5 Kb)...
Още
Списък на детски градини и училища – бенефициенти на доставки, Програма ФАР 2003
29.05.2009
benef_edu_supp_phare_2003.doc (139 Kb)...
Още
Списък на училищата крайни бенефициенти на ремонтни дейности и доставки на офис, компютърно, аудио и видео оборудване по компонент 02: „Образователна интеграция”, Програма ФАР 2004
29.05.2009
benef_schcools_phare_2004_supp_and_works.doc (118.5 Kb)...
Още
Списък на общините крайни бенефициенти по компонент „Подобряване на жилищните условия”, ФАР 2004
29.05.2009
benef_municip_phare_2004_works.doc (35.5 Kb)...
Още
Списък на детските градини крайни бенефициенти на ремонтни дейности по Компонент 02: Образователна интеграция, Програма ФАР 2004
29.05.2009
benef_kindergart_phare_2004_supp_and_works.doc (70.5 Kb)...
Още
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ОСЪЩЕСТВЕНИ В ПЕРИОДА 01.01.2008 – 31.12.2008 по многогодишен проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ В НАРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛЕН ФОКУС ВЪРХУ РОМИТЕ”, планиран да бъде изпълняван в три фази
25.05.2009
Отчет за дейностите по Програма ФАР за периода 1 януари - 31 декември 2008 година.doc (448 Kb)...
Още
Програма ФАР
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ 2006 ГОДИНА, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР (96 KB) Информация за изпълнението на проекти по Програма ФАР Програма ФАР 2003 – ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за областните управители!!! 1. ПРОТОКОЛ по реализацият...
Още
Стартира изпълнението на проект БГ 2004/ 016-711.01.03
Изх. № 03.10-76 12.06.2006 г. ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Предоставяне на информация за избор на общини-бенефициенти във връзка с изпълнението на проект БГ 2004/ 016-711.01.03 “Подобряване на положението и включване ...
Още

      1234 > >>  
Начало | Контакти | Карта на сайта | Условия за ползване | Вход в системата
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
© 2006, Всички права запазени